Bảo vệ tốt rừng ven biển

08/01/2010 - 13:33

Năm qua, công tác tuần tra, kiểm soát rừng được đặc biệt chú trọng. Ngành kiểm lâm đã phát hiện 21 vụ vi phạm, gây thiệt hại 4.271m2 rừng và 3.656 m2 đất rừng cùng nhiều hành vi xâm hại khác; đã giao khoán bảo vệ cho 10 tập thể và 805 hộ gia đình.

Hầu hết các hộ đều thực hiện tốt các qui định trong hợp đồng, đã trồng 400 cây dầu ở Thạnh Phú. Thực hiện dự án 661, ngành đã trồng mới 90ha, chăm sóc 329ha, quản lý bảo vệ 3.441ha, đạt 100% kế hoạch. Về dự án phát triển giống cây lâm nghiệp, toàn ngành đã chăm sóc 8,7ha rừng giống, rừng chuyển hóa 20,6ha, tỉa thưa 33,4 ha, đạt 100% kế hoạch.

Ngoài ra, công tác quản lý động vật hoang dã cũng đã xác nhận 27 trường hợp bán, gồm 815 con cá sấu, 190 heo rừng lai, 23 nhím; xác nhận gây nuôi 54 trường hợp, gồm 4.299 con cá sấu, 6.170 heo rừng lai, 130 nhím, 9 kỳ đà.      

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích