Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16/11/2021 - 13:56

BDK.VN - Sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới.

Đại hội đã hoàn thành các chương trình, kế hoach đề ra, tán thành với những nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm phong trào phụ nữ, kết quả hoạt động hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới 2021 - 2026.

Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới với 37 đại biểu, bầu Ban Thường vụ 11 đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 3 Phó chủ tịch hội gồm: Đỗ Thị Huệ Anh; Võ Ái Hòa, Lê Thị Hoàng Oanh; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 15 đại biểu (3 dự khuyết).

Phó chủ tịch Hội LHPN Trung ương Nguyễn Thị Minh Hương trao bằng khen của TRung ương hội cho các cá nhân tiêu biểu.

Phó chủ tịch Hội LHPN Trung ương Nguyễn Thị Minh Hương trao bằng khen của Trung ương hội cho các cá nhân tiêu biểu.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của hội, đã chủ động sáng tạo, bám sát định hướng của cấp ủy, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề liên quan mật thiết đến phụ nữ và nhiệm vụ công tác hội. Gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai kịp thời.

Sắp tới, các cấp hội có nhiệm vụ biến truyền thống kiên cường của phụ nữ xứ Dừa thành nguồn cảm hứng, hành động cho các lực lượng phụ nữ chủ động, sáng tạo, tích cực hơn trong đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Quan tâm tổ chức các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ.

Bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần “Đồng khởi mới”, tin tưởng rằng phụ nữ Bến Tre sẽ Đồng thuận - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả” đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc nhiện vụ được giao, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Có thể khẳng định, các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ Bến Tre ngày nay đã tiếp nối truyền thống, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ để vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng tổ chức hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua. Thay mặt Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được và sự đóng góp to lớn của các cấp hội, hội viên, phụ nữ Bến Tre trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để thực hiện có kết quả phương châm Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh “Đồng thuận - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả” với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, thay mặt Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tốt để các cấp Hội phụ nữ triển khai thực hiện tốt công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới.

Trong đó, các cấp ủy đảng quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể cán bộ, việc quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển cán bộ nữ. Đổi mới, kiên trì và kiên quyết trong việc tạo nguồn, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ nữ; chủ động vận dụng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để động viên phụ nữ rèn luyện, phấn đấu. Mạnh dạn đề bạt những cán bộ nữ có triển vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc tam trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc tam trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

UBND các cấp tổ chức triển khai tập trung nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em; bảo đảm các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Nghiên cứu đề xuất các chương trình, đề án nâng cao tầm vóc, thể lực và chất lượng nguồn nhân lực nữ.

“Với ý chí quyết tâm, tinh thần quyết liệt, chung sức, đồng lòng và khát vọng vươn lên theo tinh thần “Đồng khởi mới”, Tỉnh ủy tin tưởng rằng phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN trong tỉnh thời gian tới sẽ phát triển vững mạnh hơn, ngày càng khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của phụ nữ tỉnh Bến Tre. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Đội quân tóc dài”, tạo nên chân dung người phụ nữ Bến Tre “Đẹp người, đẹp nết, đẹp gia đình, đẹp xã hội” trong thời kỳ mới, hội tụ các chuẩn mực “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Bến Tre phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân” - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN