Bế mạc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh IX

06/12/2019 - 19:03

BDK.VN - Qua 2 ngày làm việc, chiều 6-12-2019, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi cùng 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu và Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì kỳ họp. Ảnh: Hữu Hiệp

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư công, thu chi ngân sách nhà nước; đề xuất bổ sung nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo chủ đề “bứt phá về đích”.

HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian xem xét, thảo luận và thông qua 31 Nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và nhân sự được trình tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thực hiện thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn đã đề cập đến những vấn đề bức xúc của địa phương, được cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Qua chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề bức xúc để chất vấn và cam kết nhiều vấn đề bức xúc của đại biểu cử tri trong các nội dung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hoàng được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nghỉ công tác; ông Lê Văn Khê do chuyển công tác khác.

Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh; ông Võ Minh Thưởng - Giám đốc Sở Tư pháp và ông Châu Văn Bình - Giám đốc Sở Công Thương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi đề nghị, ngay sau kỳ họp này các vị đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Trong đó, cần thể hiện cho được sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị năm 2020 là năm “bứt phá về đích”, nhằm tạo được sự đồng thuận của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và của cử tri trong tỉnh với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2020.

Theo dõi chặt chẽ và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giám sát việc cam kết thực hiện các vấn đề qua chất vấn của các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có kiến nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Đề nghị UBND tỉnh tập trung triển khai ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh đến các ngành, các cấp và đến các đối tượng thụ hưởng nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết HĐND tỉnh, đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống.

UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời, triển khai giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện để đến cuối năm phải đạt và vượt 100% các chỉ tiêu Nghị quyết.

Trước mắt, cần chủ động chuẩn bị và sẵn sàng các phương án phòng chống hạn mặn có hiệu quả; tập trung khắc phục cho bằng được những tồn tại, hạn chế năm 2019 đã được HĐND tỉnh thống nhất đánh giá; tạo bứt phá ở các nhiệm vụ trọng tâm để các mục tiêu, chỉ tiêu chính của Nghị quyết đại hội sẽ “về đích” vào cuối nhiệm kỳ. Trong đó, cần tập trung giải pháp tăng GRDP bình quân đầu người, tăng kim ngạch xuất khẩu, hoàn thành 4 tiêu chí cứng trong xây dựng nông thôn mới.

“Nhiệm vụ của năm 2020 còn rất nặng nề; trong khi đó các ngành, các cấp phải tập trung để tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, tôi đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục cải tiến lề lối làm việc theo hướng sát người, sát việc, sát cơ sở. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và đề cao tính chủ động, cộng đồng trách nhiệm giữa các cấp, các ngành trong thực thi công vụ để thực hiện đạt và vượt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2020”

“Thay mặt HĐND tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể bà con cử tri trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được nhiều thành quả to lớn, toàn diện hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN