Bến Tre công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

05/12/2023 - 12:38

BDK.VN - Sáng 5-12-2023, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị nhằm công bố rộng rãi các nội dung của Quy hoạch tỉnh và thông tin, truyền tải định hướng phát triển tỉnh Bến Tre trong giai đoạn tới.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ ngành, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các tỉnh: Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An. Tỉnh Bến Tre có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười.

Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1399 (ngày 17-11-2023), xếp thứ 22 của cả nước và tỉnh thứ 7 của đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, quá trình lập Quy hoạch tỉnh, bên cạnh trí tuệ, công sức của đơn vị tư vấn, tinh thần trách nhiệm của thành viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh, còn có sự hỗ trợ nhiệt tình của các Bộ, ngành Trung ương là thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm; đặc biệt là sự hỗ trợ tận tình của Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ trong quá trình rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện trình phê duyệt...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, Quy hoạch tỉnh là cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu, nghiên cứu và quyết định đầu tư, phát triển tại Bến Tre. Từ đó cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu, chiến lược phát triển của tỉnh. Trong niềm hân hoan và kỳ vọng phát triển mới, tỉnh Bến Tre công bố Quy hoạch tỉnh để đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho chặng đường phát triển bền vững và thịnh vượng thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn công bố Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm  2050.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn công bố Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm  2050.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh đã long trọng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. “Quy hoạch tỉnh định hướng mở rộng không gian phát triển ven biển khoảng 50.000ha ở huyện Thạnh Phú, Ba Tri và Bình Đại… Quy định quy hoạch tỉnh là căn cứ để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan” - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đã chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp để triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh. Theo đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức đánh giá thực hiện quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Thực hiện điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, hiệu quả và thống nhất giữa Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch cấp cao hơn để phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đối khí hậu.

Nghiên cứu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh và quy định của pháp luật để huy động và bố trí các nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng của quy hoạch. Đẩy mạnh hợp tác công tư, khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng đại biểu đến dự hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng đại biểu đến dự hội nghị. 

Bên cạnh đó, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cũng chỉ đạo: Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ các Bộ, ngành Trung ương để đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án trọng điểm theo danh mục ưu tiên trong Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; phát triển kinh tế phải hài hòa với giải quyết các vấn đề xã hội; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình thực hiện Quy hoạch. Cũng như trong việc đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp, huy động và bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng của quy hoạch bảo đảm thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của đất nước.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN