Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An đã điều chỉnh mức thu phí giữ xe đúng quy định

03/11/2019 - 19:16

Báo Đồng Khởi số ra ngày 30-9-2019 có tin “Cần điều chỉnh mức thu phí giữ xe máy cho hợp lý”. Theo đó phản ánh giá giữ xe máy tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An là cao hơn theo quy định tại Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21-12-2016 của UBND tỉnh.

Ngày 29-10-2019, Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An đã có Công văn số 763 phản hồi về vấn đề này. Theo đó, ngày 1-10-2019, Ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo Ban Thanh tra và Phòng Hành chính - Tổ chức bệnh viện phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ và khắc phục. Bệnh viện xác định ông Việt là người đại diện hợp đồng thuê nhà giữ xe của bệnh viện đã thu phí giữ xe không đúng theo quy định. Bệnh viện đã yêu cầu ông Việt thay đổi ngay bảng giá giữ xe và thực hiện thu phí giữ xe đúng theo Quyết định số 63/2016 của UBND tỉnh.

P.V

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN