Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi gặp gỡ cán bộ ngành tuyên giáo và báo chí

19/04/2021 - 19:36

BDK.VN - Ngày 19-4-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp mặt cán bộ ngành tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đến dự.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi. Ảnh: Hữu Hiệp

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi. Ảnh: Hữu Hiệp

Tại buổi gặp gỡ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số hoạt động của ngành từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác thông tin truyền thông, báo chí, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên và tổ chức điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; hiệu quả, chất lượng tham mưu công tác khoa giáo; hoạt động của Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre; những hạn chế của công tác tuyên giáo; mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong nhiệm kỳ mới.

Tại buổi gặp gỡ, có 9 ý kiến của đại biểu tham gia đóng góp cho hoạt động của ngành tuyên giáo thời gian tới với việc tập trung tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, nhất là việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy ở cấp cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự “Đồng thuận - Sáng tạo” trong triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể như: Chương trình phát triển của tỉnh về hướng Đông, cầu Rạch Miễu 2, Khu công nghiệp Phú Thuận, Đề án phát triển khu kinh tế biển, tuyến đường vành đai động lực ven biển, chuyển đổi số ...

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng: Vai trò của người làm công tác tuyên giáo, giảng viên và phóng viên tỉnh nhà rất quan trọng, nhất là công tác tham mưu, tuyên truyền, cổ động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đó là tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, đồng lòng, đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống. Làm sao cho mọi người dân trong, ngoài tỉnh hiểu rõ chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới là khát vọng vươn lên, sự phát triển mới với từng chỉ tiêu cụ thể.

Công tác tuyên giáo phải đi trước, mở đường, kịp thời định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên giáo phải tạo ra được dòng chủ lưu về tư tưởng, đạo đức xã hội. Cán bộ làm tuyên giáo phải nắm chắc chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, không chắc thì phải tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn nữa.

Về thi đua "Đồng khởi mới", Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng: Phong trào vẫn chưa được lan tỏa sâu rộng, cần tiếp tục tuyên truyền trong thời gian tới, phải có sáng tạo, điển hình, cụ thể, thi đua với mọi nhà, mọi người. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc kịp thời phát hiện, tuyên dương nhân tố mới ở cơ sở.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN