Bình Đại cam kết nâng cao các chỉ số cải cách hành chính

02/09/2018 - 18:04

Huyện Bình Đại vừa tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện các giải pháp duy trì cải thiện và nâng cao chỉ số PCI, PAPI, SIPAS và PARINDEX giai đoạn 2018 - 2020 giữa ngành huyện, UBND các xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện.

Tham dự ký cam kết có 20 chủ tịch UBND các xã, thị trấn và lãnh đạo 12 ngành huyện. Nội dung ký kết gồm: về công tác chỉ đạo, điều hành có 7 công việc để thực hiện; về cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, chất lượng phục vụ, về tiếp cận đất đai, về chi phí thời gian, chi phí gia nhập thị trường, có 7 công việc cụ thể; về tổ chức bộ máy và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nội dung này có 6 đầu việc; về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình có 8 công việc cần thực hiện; về hiện đại hóa nền hành chính, nội dung này có 6 công việc chính. Ngoài ra còn có những cam kết riêng từng năm đối với các xã, thị trấn và ngành huyện với Chủ tịch UBND huyện về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính tại địa phương.

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng yêu cầu các xã, thị trấn và ban ngành, đoàn thể huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính; công bố đầy đủ các thủ tục hành chính đúng theo quy định, hiện đại hóa hành chính, giảm phiền hà đối với nhân dân.

Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN