Bình Đại chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng

06/05/2021 - 19:47

BDK - Quý I-2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bình Đại tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản đúng hướng, đạt kế hoạch đề ra. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt được một số kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ được duy trì và phát triển.

Nuôi tôm công nghiệp.

Nuôi tôm công nghiệp.

Tổng sản lượng đánh bắt thủy sản 3 tháng đầu năm trên 22 ngàn tấn, đạt gần 24% so với kế hoạch năm; diện tích thả nuôi tôm trên 13.500ha, đạt trên 73% so với kế hoạch, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tôm nuôi bị thiệt hại khá nhiều, do thời tiết không ổn định, sản lượng khai thác của 2 hợp tác xã nghêu trên 900 tấn, với doanh thu gần 20 tỷ đồng. Diện tích phát triển cây dừa, cây lúa, cây màu ở tiểu vùng I và tiểu vùng II được duy trì.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Huyện thực hiện công tác an sinh xã hội được kịp thời, đúng quy định. Từ đầu năm đến nay đã tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi với kinh phí gần 7 tỷ đồng; vận động triển khai và xây dựng 9 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, 11 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Trong quý II-2021, Bình Đại tiếp tục quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng, an toàn và hiệu quả trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng, nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Tăng cường kiểm tra môi trường, quản lý chặt vụ nuôi thủy sản, kịp thời xử lý bệnh xảy ra. Chú trọng công tác phòng chống lụt bão, tăng cường phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng… Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy đề ra.

Tin, ảnh: Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN