Bộ Giao thông vận tải đề nghị tỉnh Tiền Giang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

24/11/2022 - 17:09

BDK.VN - Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 (nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre).

Hàng trăm hộ dân phía bờ Bến Tre đã bàn giao mặt bằng để thi công công trình cầu Rạch Miễu 2

Hàng trăm hộ dân phía bờ Bến Tre đã bàn giao mặt bằng để thi công công trình cầu Rạch Miễu 2

Theo Bộ Giao thông vận tải, việc chậm bàn giao mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Bến Tre và Tiền Giang và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho thấy, đến nay, phía bờ tỉnh Tiến Giang giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cầu Rạch Miễu 2 chỉ đạt khoảng 2,7%, tương đương 0,19/6,84km; đo đạc kiểm đếm đạt 98%; đã lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP. Mỹ Tho...

Tuy nhiên, đánh giá chung công tác GPMB còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Đồng thời, công tác giải ngân vốn GPMB mới đạt 2,89/300 tỷ đồng (đạt 0,96%) so với kế hoạch vốn đã bố trí.

Việc chậm bàn giao mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang quan tâm hơn nữa, chỉ đạo Chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB, UBND các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB để bàn giao mặt bằng cho dự án, cơ bản hoàn thành trong tháng 11-2022.

Trong đó, ưu tiên các vị trí phải xử lý nền đất yếu, đầu cầu và xử lý các vướng mắc còn lại trong tháng 12-222; hoàn thiện công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và các vướng mắc khác trong quí 1-2023 nhằm triển khai thi công đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, phát huy hiệu quả đầu tư.

Công trình cầu Rạch Miễu 2 nối 2 tỉnh Tiền Giang - Bến Tre khởi công vào ngày 29-3-2022, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6km, tổng mức đầu tư 5.175 tỷ đồng. Dự án có tổng khối lượng GPMB khoảng 62,38ha, trong đó Tiền Giang khoảng 26,56ha; Bến Tre khoảng 35,82ha.

Phía Bến Tre, tính đến ngày 9-11-2022, vốn bố trí cho Tiểu dự án GPMB cầu Rạch Miễu 2 đến nay là 620,720 tỷ đồng; đã giải ngân 620,720 tỷ đồng (đạt 100%). Được biết, trước đó, UBND tỉnh phê duyệt Tiểu dự án GPMB tại Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 2-11-2021 (giá trị 457,037 tỷ đồng), phê duyệt điều chỉnh tổng giá trị dự toán Tiểu dự án GPMB tại Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 29-9-2022 (tổng giá trị dự toán GPMB là 723,875 tỷ đồng) theo 4 đợt phương án bồi thường, hỗ trợ đã được Bộ GTVT chấp thuận (tổng kinh phí 4 đợt là 713,127 tỷ đồng/336.354,2 m2/544 hộ dân).

Về công tác bàn giao mặt bằng, phía bờ Bến Tre đã bàn giao mặt bằng 215 hộ/544 hộ (đạt 39% số hộ) với diện tích 160.115,9 m2/365.582 m2,  đạt 43,80% tổng diện tích. Trong đó, mặt bằng cho gói thầu XL-04 đã bàn giao 4.759,4m2/4.759,4m2 (đạt 100%); gói thầu XL-05 bàn giao được 74.154 m2/191.650,9 m2 (đạt 39%); gói thầu XL-06 bàn giao được 82.212 m2/169.181,8m2 (đạt 48%).

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN