Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo

12/03/2021 - 13:23

Bộ Xây dựng cho biết đã đề nghị các địa phương thống kê số hộ nghèo khó khăn về nhà ở, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ theo hướng nâng mức cho vay giúp các hộ nghèo có chỗ ở an toàn.

Cho rằng trước biến động về giá vật liệu hiện nay, với mức vay 25 triệu đồng, nếu các hộ nghèo không đối ứng thêm nguồn vốn sẽ khó thi công căn nhà đảm bảo “3 cứng” (nhà có kết cấu chịu lực kết hợp giữa bê tông cốt thép và xây gạch hoặc xây gạch) theo quy định, UBND tỉnh Trà Vinh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tăng mức cho vay ưu đãi để địa phương thực hiện việc hỗ trợ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh, trong đó nhấn mạnh tới việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện, thống kê số hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ theo hướng nâng mức cho vay và có hỗ trợ trực tiếp một phần từ ngân sách trung ương, giúp các hộ nghèo có chỗ ở an toàn, ổn định.

Về chính sách hỗ trợ hiện tại, đại diện Bộ Xây dựng cho biết theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ, hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của Quyết định này có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở; lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm; thời gian trả nợ tối đa 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu 10% tổng số vốn đã vay.

Bên cạnh mức cho vay ưu đãi nêu trên còn có sự tham gia đóng góp của gia đình, dòng họ, cộng đồng để các hộ gia đình có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành xây dựng khoảng 40 triệu đồng.

Ngoài ra, để hỗ trợ người dân cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg cũng quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương chủ động cân đối, bố trí một phần ngân sách cũng như kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, nêu cao tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm.”

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đẩy đang tiếp tục mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo,” phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên tích cực vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Về phần mình, ngày 16-12-2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo công tác triển khai thực hiện chương trình từ khi bắt đầu đến thời điểm ngày 31-12-2020.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thống kê số hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn (trừ các hộ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số) cũng như đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ để chuẩn bị cho việc lập đề án, xây dựng cơ chế chính sách cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng nâng mức cho vay và có hỗ trợ trực tiếp một phần từ ngân sách trung ương để giúp các hộ nghèo có chỗ ở an toàn, ổn định, nhất là đối với các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN