Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

17/09/2020 - 19:22

BDK.VN - Trong 2 ngày 17 và 18-9-2020, Sở Xây dựng tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo Đề án 1961. Tham gia lớp bồi dưỡng có 35 học viên là lãnh đạo, công chức chuyên môn UBND các huyện, thành phố, các sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các huyện, thành phố.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Chương trình do các giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - AMC, Bộ Xây dựng hướng dẫn. Các học viên được bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về các chuyên đề, gồm: Tổng quan về quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; kỹ năng thực hiện quản lý lập, thẩm định, phê duyệt đề án quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; kỹ năng triển khai quản lý quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; kỹ năng giải quyết tình huống trong thực tiễn quản lý quy hoạch đô thị.

Các học viên sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng được Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cấp chứng chỉ.

Đề án 1961 của Bộ Xây dựng mở rộng trong giai đoạn 2016 - 2020 là đề án về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong bối cảnh hiện đại. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020, cả nước có 100% cán bộ quản lý chuyên môn đô thị các cấp được đào tạo, bồi dưỡng.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN