Cải thiện Chỉ số hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

07/05/2021 - 06:41

BDK - Ngày 14-4-2021, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 đã được công bố. Theo đó, năm 2020, tỉnh tiếp tục nằm trong nhóm 16 tỉnh có Chỉ số PAPI cao nhất so với cả nước, đạt 44,65 điểm, xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố (năm 2019: 46,74 điểm, 1/63). Như vậy, PAPI tỉnh năm 2020 giảm về điểm số, thứ hạng so với năm 2019.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự giảm sút nêu trên là:

Về khách quan: trình độ dân trí ngày càng cao, người dân có ý thức trách nhiệm hơn trong việc tham gia vào các công việc chung của cộng đồng; công tác truyền thông của chính quyền chưa thật sự có hiệu quả. Do tác động của hạn mặn, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến đánh giá của người dân đối với chỉ số quản trị môi trường, trong việc cung cấp nguồn nước sạch cũng như đối với chỉ số cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Việc thực hiện chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4, hạn chế nộp trực tiếp cũng ảnh hưởng đến thói quen thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của người dân…

Về chủ quan: công tác quản lý nhà nước của một số ngành liên quan đến các chỉ số thành phần của PAPI chưa được quyết liệt, chặt chẽ, còn một số tồn tại, hạn chế như: tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn phức tạp nhưng chưa được kiểm soát và giải quyết tốt; việc sử dụng cổng thông tin điện tử và cổng DVCTT chưa được như mong đợi, người dân đánh giá chưa cao; việc xử lý khói bụi trong quá trình sản xuất của các công ty, xưởng sản xuất tuy có cải thiện nhưng còn ảnh hưởng đến môi trường…

Nhằm góp phần cải thiện và nâng cao điểm số cũng như thứ hạng ở các chỉ số thành phần cho năm 2021, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

 Việc thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử phải được thực hiện quyết liệt. Ủy ban Bầu cử các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện công tác bầu cử phải công khai, minh bạch trong bầu cử, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy trình, thủ tục, đảm bảo quyền bầu cử của người dân, để người dân cùng giám sát và thực hiện. Ủy ban Bầu cử và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lưu ý tuyên truyền sâu rộng hơn nữa quyền công dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn về các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Thường xuyên củng cố, tập huấn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trưởng ấp, khu phố, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; đổi mới biện pháp huy động sự tham gia của người dân vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy hiệu quả của thiết chế dân chủ - tự quản địa phương. 

Quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học, trang thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, đảm bảo cho dạy và học ở các cấp, bậc học tốt hơn.

Thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; có giải pháp hiệu quả giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự ở cơ sở để cải thiện chỉ số thành phần này.

 Tiếp tục nâng cao chất lượng các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã để giảm sức ép cho y tế tuyến trên; đầu tư nâng cấp một số trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện, để phục vụ công tác khám chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thông tin khám, chữa bệnh, nhằm giảm thiểu các TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về y đức, kỹ năng giao tiếp và các quy tắc ứng xử trong đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế; có giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng cổng thông tin điện tử và cổng DVCTT của tỉnh. Thực hiện công bố tiến độ giải quyết TTHC đầy đủ lên cổng dịch vụ công của tỉnh. Tiếp tục duy trì, nâng cao tỷ lệ cung cấp và giải quyết TTHC mức độ 4.

Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ tư pháp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân để nắm bắt thông tin và sử dụng. Ngành tòa án thực hiện tốt chức năng xét xử, hạn chế án tồn, án hủy. 

Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; xử lý nghiêm các sai phạm và nhanh chóng khắc phục hậu quả đã gây ra, đảm bảo quyền lợi của người dân. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, kịp thời xử lý những thông tin không đúng, không chính xác, tạo dư luận xã hội không tốt; có giải pháp thông tin, tuyên truyền khách quan, tích cực tạo niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cập nhật, chuẩn hóa, công bố, công khai, minh bạch TTHC; rà soát, kiến nghị cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết, để giảm thời gian và chi phí, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, về giải quyết TTHC.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường, theo dõi chặt chẽ việc xả thải ra môi trường của các công ty, xưởng sản xuất, tích cực bảo vệ nguồn không khí, ngăn ngừa ô nhiễm. UBND các cấp tăng cường tuyên truyền đến tận hộ dân để người dân nâng cao trách nhiệm và tích cực bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN