Cán bộ không chuyên trách có được hưởng chế độ thai sản?

14/06/2015 - 20:08

Hỏi: Tôi là cán bộ không chuyên trách cấp xã, có thai và đã gần sinh con. Tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không, mức đóng hàng tháng là bao nhiêu? (N.T.Ng. huyện Bình Đại, Bến Tre)

Trả lời: Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định 2 loại hình BHXH là: BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Theo đó, BHXH bắt buộc được thực hiện từ ngày 1-1-2007, áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên, cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân, công nhân quốc phòng, công an nhân dân, gồm 5 chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

BHXH tự nguyện được thực hiện kể từ ngày 1-1-2008, áp dụng đối với những người trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, với 2 chế độ: hưu trí và tử tuất. Theo quy định Luật BHXH và Nghị định số 190, ngày 28-12-2007 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng BHXH tự nguyện (Điều 2 Luật BHXH, Điều 2 Nghị định số 190).

Trường hợp của bà, do là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, không thuộc BHXH bắt buộc mà thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012, khi bà sinh con thì được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Nhưng do không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên trong thời gian nghỉ sinh con, bà không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH.

Bà có thể tham gia BHXH tự nguyện. Theo quy định tại Điều 100 Luật BHXH, mức đóng BHXH hàng tháng bằng 22% mức thu nhập của người lao động lựa chọn (tùy theo khả năng). Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

PBĐ.BĐK

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Đỗ Thị Cà Khon Cách đây 18 năm

    Tham gia bhxh tự nguyện là bao nhiêu khi là cán bộ không chuyên trách lương cơ bản 1,3trd