Cần có chính sách, cơ chế vốn cụ thể hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới

05/03/2013 - 15:40

Việc xây dựng xã nông thôn mới (NTM) trong thời gian qua được các cấp, các ngành và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi ở nông thôn như làm cầu, đường, xây chợ mới, nâng chất các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế… để dần dần đạt các tiêu chí đề ra. Mỗi địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo sinh khí phấn khởi trong nhân dân. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều biểu hiện chạy theo thành tích, mỗi nơi làm mỗi kiểu, không thống nhất, gây không ít khó khăn cho phong trào chung.

Về qui hoạch, đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch theo Thông tư liên tịch số 13 cho 124 xã, đạt 100% kế hoạch. Các địa phương đang thực hiện qui hoạch và có 20 xã đã hoàn thành, có quyết định phê duyệt đồ án. Trong đó, TP. Bến Tre 3/3 xã, Mỏ Cày Nam 3/13 xã, Châu Thành 3/18 xã, Bình Đại 3/16 xã, Chợ Lách 3/8 xã, Mỏ Cày Bắc 3/11 xã, Thạnh Phú 2/16 xã, Giồng Trôm và Ba Tri chưa có xã nào. Hiện 124 xã đã tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư trong năm 2012, với tổng số tiền 287,697 tỷ đồng. Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phối hợp với Châu Thành tổ chức tập huấn chủ trương, chính sách, cách thức xây dựng kế hoạch thực hiện đề án xây dựng NTM cho Ban quản lý và Ban phát triển ấp. Hoàn chỉnh bảng tiến độ thực hiện 19 tiêu chí cho xã Phú Nhuận để phối hợp với Ban chỉ đạo TP. Bến Tre, Ban quản lý xã theo dõi hướng dẫn thực hiện và hướng dẫn xã có kế hoạch đầu tư kịp thời lộ trình đề án đến năm 2013 hoàn thành xã NTM. Phối hợp với Dự án DBRP tổ chức tập huấn chuyên đề xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cán bộ Phòng NN&PTNT các huyện, thành phố, các đoàn thể phụ nữ, nông dân, tổ hợp tác sản xuất các xã. Đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ các cấp với 65 lớp, 3.852 học viên, với kinh phí 904 triệu đồng, tuyên truyền, với kinh phí 1,7 tỷ đồng.

Theo Ban chỉ đạo, trong năm 2013 tiếp tục đầu tư kinh phí 1.004.540 triệu đồng cho xây dựng cơ bản, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đào tạo tập huấn, tuyên truyền, tham quan học tập kinh nghiệm. (25 xã đạt tiêu chí NTM đến năm 2015, 99 xã đạt tiêu chí NTM đến năm 2020). Tuy nhiên, công tác đánh giá thực trạng NTM tại các địa phương chưa chặt chẽ. Năng lực cán bộ làm công tác NTM còn hụt hẫng về kiến thức. Cần có sự phúc tra của cấp tỉnh, huyện về số tiêu chí đạt, chưa đạt và thống nhất trong cách đánh giá để công nhận. Qua đó, để có kế hoạch tiếp tục hoàn thiện từng tiêu chí một. Các sở, ngành tỉnh cần tập trung hỗ trợ cho xã về vốn, cơ chế chính sách, khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng qui chế phối hợp, vai trò từng cá nhân trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý, nhất là vai trò của người đứng đầu phải toàn tâm, toàn ý, công việc thực hiện từng giai đoạn phải cụ thể, thiết thực. Cần có chính sách qui định và hướng dẫn việc quản lý qui hoạch, chính sách về vốn, khoa học công nghệ, đào tạo, cơ chế thỏa đáng để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua chính sách khuyến công, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa qui mô lớn. Nâng mức hỗ trợ cho các mô hình phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng NTM vì tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách. Bố trí kế hoạch về vốn hàng năm sớm để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cho phù hợp. Sớm ban hành qui trình kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn NTM để các địa phương thực hiện có hiệu quả hơn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN