Cần phải tôn nghiêm khi treo cờ Tổ quốc

07/08/2011 - 16:18

Cờ Tổ quốc thường được treo vào những ngày lễ, Tết hoặc những ngày diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước. Trong những ngày này, nhiều cơ quan, đơn vị, hộ dân treo cờ rất nghiêm túc: đúng về thời gian (theo chính quyền địa phương thông báo), đúng về hình thức và quy cách.

Thế nhưng, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hộ dân thực hiện việc treo cờ chưa đúng: treo cờ ngược, cờ treo ở khuất trong lùm cây, cờ đã quá cũ, thậm chí bị sờn, rách. Mặt khác, có nhiều hộ treo cờ để quá lâu (vượt thời gian thông báo treo cờ), dẫn đến cờ mau bị cũ, rách...

Thiết nghĩ, ngành chức năng cần có biện pháp nhắc nhở, kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc, đảm bảo tính tôn nghiêm và văn hóa.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích