Cần quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện đồng bộ các giải pháp đã cam kết để giải quyết tốt các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đã đặt ra

07/12/2023 - 16:46

BDK.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở; có 4 vị đại biểu HĐND tỉnh tham gia chất vấn 4 vấn đề tại hội trường. Các vấn đề được đại biểu đặt ra để chất vấn là những vấn đề bức xúc, quan trọng được Nhân dân và cử tri tỉnh nhà quan tâm, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các đại biểu HĐND tỉnh, các vị lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia chất vấn đã thể hiện được trách nhiệm với cử tri và tâm huyết của đại biểu đối với những vấn đề cụ thể, bức xúc tại địa phương và được nhiều cử tri quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến hoạt động hụi, hoạt động công chứng, việc quản lý, xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình tượng đài, di tích lịch sử. Đây là những vấn đề thiết thực, tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và liên quan trực tiếp đến các hoạt động trong đời sống của người dân tại địa phương trong thời gian qua.

Phiên chất vấn được thực hiện nghiêm túc, các vị đại biểu tích cực tranh luận để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, với mục đích cuối cùng là tìm ra giải pháp hữu hiệu và lộ trình cụ thể cho các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc; đề ra phương hướng, giải pháp căn cơ để tháo gỡ, khắc phục những vấn đề hạn chế còn tồn tại. Người trả lời chất vấn thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình về ngành, lĩnh vực phụ trách; có thái độ cầu thị, tôn trọng đại biểu và cử tri trong việc trả lời chất vấn; nội dung trả lời rõ ràng, có đưa ra giải pháp và lộ trình giải quyết đối với từng vấn đề. Thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra, giải quyết triệt để các vướng mắc, tồn tại đang tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và đời sống của Nhân dân tại địa phương.

Đối với từng nội dung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị UBND tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Phải xem công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó xây dựng nghị quyết (NQ) của HĐND tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên quán triệt cho đội ngũ làm công tác văn bản về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ đạo công chức pháp chế và các công chức làm công tác tham mưu xây dựng văn bản phải chủ động triển khai ngay việc xây dựng NQ sau khi đã đăng ký vào Chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh; nên thành lập Tổ soạn thảo NQ (có sự tham gia của công chức pháp chế) và xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong công tác tham mưu xây dựng đối với từng NQ. Chỉ đạo định kỳ kiểm tra tiến độ, đôn đốc các cơ quan soạn thảo trong công tác xây dựng NQ bảo đảm chất lượng, tính kịp thời theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Công văn số 181/HĐND-VP ngày 10-5-2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất thực hiện quy trình xây dựng, ban hành NQ của HĐND tỉnh, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm quy trình chính sách trước quy trình soạn thảo NQ, chú trọng việc lấy ý kiến góp ý đối với các văn bản. Chỉ đạo kiểm soát quy trình xây dựng NQ quy phạm pháp luật. Kiên quyết không thông qua thành viên UBND tỉnh đối với trường hợp chưa bảo đảm quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên rà soát văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên để kịp thời trình cấp có thẩm quyền cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tại địa phương.

Thường xuyên rà soát NQ của HĐND tỉnh, phát hiện kịp thời những văn bản, những quy định trái pháp luật, bị chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, để kịp thời đề xuất ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Sớm tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành NQ quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất theo khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24-6-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19-4-2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo Sở Tư pháp phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu trong việc giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc xây dựng NQ của HĐND tỉnh bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Đối với giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hụi trên địa bàn tỉnh: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên đề, thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động hụi. Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã cần tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp nắm bắt dư luận và giám sát hoạt động hụi tại địa phương.

Vận động người tham gia chơi hụi, nhất là chủ hụi thực hiện thông báo khi tổ chức dây hụi. Tránh tình trạng đến khi vỡ hụi, có thiệt hại xảy ra và ảnh hưởng tới an ninh, trật tự tại địa phương mới phát hiện, xử lý. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre tiếp tục chỉ đạo, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình huy động vốn, cho vay, các sản phẩm dịch vụ với thủ tục nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của Nhân dân. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Phối hợp, xử lý kịp thời các tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, truy tố các vụ việc liên quan đến hoạt động hụi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. 

Phối hợp, giải quyết nhanh các tranh chấp dân sự, thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động hụi, kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm trong tố tụng dân sự nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, trốn tránh việc thi hành án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia hoạt động hụi theo quy định. Chỉ đạo quản lý hoạt động về hụi, phải nắm được số lượng người tổ chức hụi, dây hụi, số người tham gia, số tiền (kể cả hụi có đăng ký và không đăng ký). Bên cạnh vận động đăng ký về hoạt động hụi thì phải tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với những trường hợp không đăng ký, vi phạm về hoạt động hụi.

Đối với giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định pháp luật về công chứng. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng và quy định pháp luật có liên quan, các chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng. Chỉ đạo Sở Tư pháp khi tổ chức họp giao ban giữa các ngành cần tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề công chứng với các cơ quan có liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, …) để kịp thời trao đổi, thông tin tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức hành nghề công chứng.

Chỉ đạo Sở Tư pháp có biện pháp xử lý, chấn chỉnh và phòng ngừa vi phạm trong hoạt động công chứng. Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng. Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, ... với Sở Tư pháp trong việc cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo kịp thời cập nhật thông tin ngăn chặn lên phần mềm công chứng để làm cơ sở cho các tổ chức hành nghề công chứng hợp đồng, giao dịch hạn chế phát sinh tranh chấp.

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan như: Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, …trong việc cung cấp thông tin ngăn chặn. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch để kịp thời tích hợp với phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về tài sản liên quan đến các hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng và chứng thực, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng tại địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về công chứng. Tiếp tục kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực dùng chung trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể việc chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động công chứng để bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Đối với giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình tượng đài, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh: Tổ chức thực hiện chặt chẽ và hiệu quả Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Rà soát, đánh giá hiện trạng các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh để đề xuất xin chủ trương, nguồn vốn từ trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực khác để trùng tu, tôn tạo và bảo tồn.  Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa cấp thiết công trình di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển để phục vụ các đoàn đến viếng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Rà soát, phân cấp và thống nhất việc quản lý, khai thác di tích lịch sử Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam và công trình Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre.

Kết thúc phiên chất vấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cũng đề nghị UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành tỉnh quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện đồng bộ các giải pháp đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn và những nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp để giải quyết tốt các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh, cử tri đã đặt ra. Đồng thời, báo cáo kết quả cho đại biểu HĐND và cử tri được biết theo thời gian đã cam kết. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các giải pháp đã đề ra tại phiên chất vấn hôm nay để từng lúc thông tin kết quả với cử tri.

Đồng thời, HĐND tỉnh kêu gọi Nhân dân tỉnh nhà chia sẻ, đồng cảm trước những khó khăn của tỉnh để cùng đồng thuận và thực hiện các chủ trương của tỉnh, tích cực giám sát, thông tin kịp thời đến các đại biểu HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các cam kết của thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

                                                                                              Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN