Cần sự thống nhất của thương nhân

12/04/2017 - 07:07

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hàng năm, UBND huyện có trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn trong năm và tổ chức lấy ý kiến của thương nhân về chủ trương kêu gọi đầu tư. Nếu được sự đồng thuận của 80% tổng số tiểu thương trong chợ trở lên thì UBND huyện phối hợp các ngành lập danh sách chợ cần đầu tư để kêu gọi đầu tư. Khi đã có nhà đầu tư, UBND huyện hỗ trợ nhà đầu tư lập phương án kinh doanh, có lấy ý kiến của các thương nhân. Phương án thể hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của nhà đầu tư và thương nhân trong chợ. Các nội dung cơ bản như: phương án thiết kế, diện tích quầy, cách bố trí vị trí kinh doanh cho các thương nhân tại chợ cũ khi hoạt động trong chợ mới, mức thu, hình thức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng.

Đặc biệt, trong các trường hợp xây dựng chợ mới trên vị trí chợ cũ hay xây mới trên vị trí mới thì đều cần phải có sự thống nhất ý kiến của 100% thương nhân trong chợ rồi mới được triển khai. Trường hợp có 2 nhà đầu tư trở lên thì UBND huyện tổ chức lấy ý kiến của thương nhân tại chợ về phương án kinh doanh của các nhà đầu tư để thương nhân quyết định chọn nhà đầu tư.

C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN