Cần thực hiện việc tạm ngưng cung cấp điện đúng thời gian thông báo

24/12/2020 - 19:42

Cử tri xã Phước Ngãi, Tân Xuân, Phú Lễ, huyện Ba Tri kiến nghị ngành điện thực hiện đúng thời gian thông báo tạm ngưng cung cấp điện. Thời gian qua có tình trạng thời gian cung cấp điện lại cho người dân chậm trễ không đúng với thời gian đã thông báo, gây bức xúc cho người dân.

- UBND tỉnh: Trong năm 2020, Điện lực tỉnh triển khai đầu tư, cải tạo lưới điện nhằm nâng cao năng lực cấp điện trên địa bàn huyện Ba Tri, trong đó có tuyến đường dây 473 Ba Tri cấp điện khu vực xã Phước Ngãi, Tân Xuân, Phú Lễ, huyện Ba Tri. Trong quá trình thi công, đơn vị quản lý vận hành luôn theo dõi sát tiến độ để đảm bảo thời gian trả điện. Tuy nhiên, do phát sinh sự cố trong quá trình thi công, cần phải hoàn thiện và thực hiện công tác kiểm tra an toàn mới đóng điện. Do đó, có kéo dài thêm thời gian mất điện hơn so với thông báo.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Bến Tre sẽ nghiêm túc khắc phục tình trạng này, rất mong quý cử tri thông cảm.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN