Cấp mới 2.138 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

28/07/2009 - 08:52

6 tháng qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục rà soát các thửa đất chưa được cấp phép và đã cấp mới thêm 2.138 giấy cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình. Đồng thời sở đã hoàn chỉnh qui hoạch sử dụng đất cho các huyện: Ba Tri (6 xã), Chợ Lách (5 xã); triển khai qui hoạch đất huyện Châu Thành (đến năm 2020), tiếp tục triển khai qui hoạch sử dụng đất các xã của các  huyện:

Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại; triển khai công tác đăng ký kiểm duyệt hồ sơ các xã đã đo đạc theo tọa độ chính qui của huyện Châu Thành với 14 xã và 61 ha ở xã Tân Thạch; thẩm định 2 giấy phép khai thác nước mặt, hướng dẫn 14 đơn vị lập thủ tục cho phép đưa nước thải vào nguồn nước; hoàn chỉnh đề án điều tra, bổ sung kế hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản cát lòng sông; ban hành 3 quyết định cho phép khai thác  khoáng sản cát lòng sông.

Sở  cũng đã triển khai qui hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; khởi công công trình cải thiện môi trường kênh Chín Tế ở Phú Khương- TXBT; kiểm tra, xử lý 4 cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN