Chăm sóc và bảo vệ tốt rừng ven biển

03/07/2009 - 09:51

Công tác chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng ven biển trong thời gian qua được thực hiện khá hiệu quả.

Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các ngành ngăn chặn kịp thời tình trạng đốn phá, đào bới bắt con chem chép, lấn chiếm rừng; triển khai kế hoạch trồng rừng, gieo ươm giống 30.000 cây phi lao, tăng 11% so năm 2008; xây dựng kế hoạch trồng rừng với diện tích 90ha tại Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú; đã giao khoán cho 805 hộ và 10 tập thể nhận bảo vệ quản lý rừng; tập trung rà soát thực tế diện tích rừng để xây dựng kế hoạch phục vụ cho dự án trồng mới 5 triệu ha trong kế hoạch của Bộ NN&PTNT. Ngành Nông nghiệp cũng đã có quyết định phê duyệt phương án chuyển hóa rừng giống, kế hoạch tỉa thưa và cấp phép tỉa thưa ở Thạnh Phú, Ba Tri; đang thi công chuyển hóa rừng giống đước tại tiểu khu 16 với diện tích 12 ha, rừng giống phi lao ở tiểu khu 13 là 2 ha.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN