Châu Thành còn 2.337 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,47%

18/06/2018 - 07:26

Ông Lê Minh Phước - Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết, sau 2 năm triển khai, thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã đạt một số kết quả khả quan. Cuối năm 2016, toàn huyện còn 2.858 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,15%, giảm 1,24%; 1.937 hộ cận nghèo, chiếm 4,17%, tăng 0,03%. Đến cuối năm 2017, toàn huyện còn 2.337 hộ nghèo, chiếm 4,47%, so với năm 2016 giảm 531 hộ; 1.850 hộ cận nghèo, chiếm 3,54%, giảm 58 hộ.

Huyện đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức 34 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, với 711 học viên (có 312 học viên là hộ nghèo, hộ cận nghèo). Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 6.951 lượt lao động, 127 lao động đi xuất khẩu lao động. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh hỗ trợ 690 triệu đồng cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 180 người.

Trong 2 năm qua, đã hỗ trợ vốn cho 110 hộ vay phát triển sản xuất; 5 hộ vay tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật và 2.108 hộ xây dựng nhà vệ sinh, nước sạch. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khảo sát chọn hỗ trợ vốn cho 27 hộ tham gia đề án sinh kế, tổng số tiền 250 triệu đồng. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền vận động các hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát nghèo tham gia đề án sinh kế, qua thống kê có 276 hộ tham gia. Kết quả, có 76 hộ thoát nghèo và 21 hộ từ nghèo vươn lên hộ cận nghèo. Hội Nông dân xây dựng mô hình “Nuôi dê sinh sản” với 31 hộ nghèo tham gia. Hội Cựu chiến binh xây dựng 24 tổ hợp tác, hỗ trợ 8 con dê và 120 nhánh bưởi cho hội viên nghèo, tổng kinh phí 118 triệu đồng. Ngoài ra, còn phối hợp với Ủy ban MTTQ hỗ trợ sinh kế cho 6 hộ với tổng kinh phí 60 triệu đồng, hiện có 4 hộ thoát nghèo.

P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN