Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bến Tre hoãn thi hành án, chờ Tòa án giải quyết vụ tranh chấp tài sản chung

14/11/2011 - 08:49

Báo Đồng Khởi số 2810, ra ngày 3-10-2011, có bài “Bản án phúc thẩm có hiệu lực gần 5 năm, sao chưa được thi hành?”, phản ánh việc Chi cục Thi hành án dân sự (THA.DS) TP. Bến Tre chậm thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 96 ngày 27-12-2006 của Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre, đã có hiệu lực pháp luật.

Sau khi báo phát hành, ngày 3-11-2011, Chi cục THA.DS TP.Bến Tre đã có Công văn số 600/CV-THA phản hồi vụ việc trên. Báo Đồng Khởi xin trích đăng nội dung Công văn trên:

“Chi Cục THA.DS TP. Bến Tre đang thụ lý thi hành Bản án số 96/DS-PT ngày 27-12-2006 của TAND tỉnh Bến Tre; theo Quyết định THA số 219/QĐ-THA ngày 25-1-2007 của Chi Cục THA.DS TP. Bến Tre thì ông Huỳnh Rạng, bà Phan Thị Thanh Thủy phải trả cho bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyệt số tiền 133.512.900 đồng (một trăm ba mươi ba triệu năm trăm mười hai ngàn chín trăm đồng). Ngoài nghĩa vụ trên, ông Rạng và bà Thủy còn phải trả cho ông Phan Trung Tín, bà Trần Kim Thảo số tiền 761.375.000 đồng + lãi; trả cho bà Huỳnh Thị Thanh Đào số tiền 19.566.300 đồng + lãi và nộp án phí.

Quá trình tổ chức THA, do ông Rạng, bà Thủy không tự nguyện thi hành nghĩa vụ theo các bản án nên Chi cục THA.DS TP. Bến Tre đã kê biên tài sản là nhà, đất tại số 57A lộ số 4, phường 2, TP.Bến Tre và 561 B6, khu phố 7, phường Phú Khương, TP. Bến Tre và các tài sản trong nhà để đảm bảo THA.

Sau khi kê biên, định giá các tài sản trên thì các con của ông Rạng, bà Thủy tranh chấp tài sản chung, và theo Quyết định số 24/2007/QĐ-ST ngày 27-4-2007 của TAND thị xã Bến Tre công nhận tài sản (nhà số 57A) là tài sản chung. Ngày 4-3-2011, Chi Cục THA.DS nhận được Thông báo số 17/2011/TLST-DS về việc thụ lý “Yêu cầu chia tài sản chung” là phần đất, nhà tọa lạc tại số 57A, lộ số 4, phường 2 và phần đất, nhà tọa lạc tại số 561 B6, khu phố 7, phường Phú Khương, TP. Bến Tre.

Theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự năm 2008: “Tài sản kê biên có tranh chấp được Tòa án thụ lý giải quyết” thì cơ quan THA ra quyết định hoãn THA”.

Ban Biên tập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN