Chỉ số chuyển đổi số tỉnh xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố

09/09/2021 - 22:09

BDK - Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch truyền thông triển khai thực hiện Đề án CĐS; các ngành và địa phương tập trung tuyên truyền về CĐS và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo và hoàn chỉnh nội dung đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CĐS tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm CĐS cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hiện tại có 9/9 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ thí điểm CĐS gửi Sở TT&TT tổng hợp và trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ. Hỗ trợ CĐS cho 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 với chủ đề “CĐS - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn”.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2889/KH-UBND tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện CĐS trong quản lý và trong dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025. Trong 3 tháng 6, 7, 8-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung triển khai các nội dung như: tập huấn, họp trực tuyến về thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10; công bố kết quả tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT lớp 12 qua hệ thống sổ liên lạc điện tử và trên cổng thông tin điện tử; xây dựng kế hoạch chi tiết thuê Trung tâm điều hành giáo dục (IOC) phục vụ quản lý điều hành. UBND tỉnh cũng đã ban hành Chương trình CĐS ngành y tế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đến nay đã có 18 đơn vị cấp tỉnh và 9 đơn vị cấp huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể về thực hiện Đề án CĐS. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TT&TT chủ trì tổng hợp, báo cáo chỉ số CĐS cấp tỉnh (PDTI) trên hệ thống http://dti.gov.vn của Bộ TT&TT gồm 3 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Kết quả chỉ số DTI tỉnh xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố cụ thể là: về chính quyền số hạng 39/63, về kinh tế số hạng 36/63, về xã hội số hạng 22/63.

Q. Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN