Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông “Chung tay thích ứng với biến đổi khí hậu”

08/06/2015 - 07:17

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang phối hợp với Dự án RADCC tại tỉnh Bến Tre và Dự án PRC tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh (Dự án OXFAM) vừa tổ chức chương trình hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông qua loa đài chuyên mục “Chung tay thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)” .

Tại tỉnh Bến Tre, Dự án RADCC đã hỗ trợ trang thiết bị, truyền thanh có dây, cụm truyền thanh không dây và hoạt động cho 15 xã của 3 huyện vùng biển gồm: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, tổng kinh phí đến thời điểm này là 2 tỷ đồng để thực hiện truyền thông qua loa đài chuyên mục “Chung tay thích ứng với BĐKH”. Qua một năm thực hiện dự án, các huyện và xã được dự án hỗ trợ đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, truyền thông qua loa đài có hiệu quả đến tận nhân dân về chuyên mục BĐKH. Tại Bến Tre, có trên 40% số người nghe thông tin, chuyên mục BĐKH qua loa truyền thanh xã, ấp, các chuyên đề, câu chuyện truyền thanh, bài viết về BĐKH được người nghe quan tâm, các chương trình, thời lượng, thời điểm phát chuyên mục cũng được các đài huyện quan tâm.

Chuyên mục “Chung tay thích ứng với BĐKH” cũng đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với BĐKH đi vào cuộc sống cộng đồng dân cư, từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về những hậu quả do tác động của BĐKH gây ra, biện pháp phòng chống, ứng phó với thiên tai và BĐKH.

Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN