Chia sẻ nỗi đau cho các gia đình bị tai nạn giao thông

29/01/2013 - 16:13

Năm 2012, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức chọn hỗ trợ mỗi huyện 3 trường hợp gia đình có người thân bị tai nạn giao thông (5 triệu đồng/ trường hợp).

Tổng cộng có 27 trường hợp được hỗ trợ với số tiền 135 triệu đồng. Trong đó, trích từ nguồn  kinh phí của UBND tỉnh 100 triệu đồng, vận động Chi nhánh Thông tin di động Mobifone 25 triệu đồng cùng 12 phần quà. Số tiền còn lại trích từ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Chương trình sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2013.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN