Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

10/09/2022 - 17:25

BDK.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam vừa ký ban hành Kế hoạch số 5611 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2030, phát triển doanh nghiệp KHCN và ĐMST tăng hai lần so với năm 2020.

Đến năm 2030, phát triển doanh nghiệp KHCN và ĐMST tăng 2 lần so với năm 2020.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Chiến lược KHCN&ĐMST đến năm 2030 theo Quyết định số 569 của Thủ tướng Chính phủ; gắn với việc tổ chức thực hiện đạt kết quả Đề án số 04 của Tỉnh ủy về phát triển KHCN tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, hàng năm, phấn đấu tổ chức thực hiện ít nhất 50 nhiệm vụ KH&CN để chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. Trong đó, ưu tiên các nhiệm vụ có gắn kết trực tiếp doanh nghiệp để nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng kết quả hoặc triển khai để tạo ra sản phẩm thực tế, kết nối thị trường thương mại hóa.

Đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của KH&CN thông qua TFP khoảng 45% vào tăng trưởng kinh tế; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 7,5%/năm; tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 30%; giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 40%; giá trị sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường tăng bình quân 22%/năm và chiếm tỷ trọng 10% GRDP.

Thông qua các chương trình, mô hình, nhiệm vụ KH&CN, hàng năm tổ chức đào tạo cho khoảng 200 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho nông dân, góp phần nâng cao năng lực áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển sản xuất của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển tài sản trí tuệ. Phấn đấu đến năm 2030, có 60% sản phẩm dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP tỉnh Bến Tre được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ; hỗ trợ 20-30 lượt doanh nghiệp tham gia hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm thành tựu về KH&CN, trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP.

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động ĐMST. Phấn đấu đến năm 2030, hình thành và phát triển doanh nghiệp KHCN và ĐMST tăng hai lần so với năm 2020; hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp ĐMST có sản phẩm kinh doanh; 100 sản phẩm ĐMST triển khai ứng dụng hiệu quả được công bố thông qua cuộc thi ĐMST trong doanh nghiệp; thu hút 50 ý tưởng, dự án tham gia Hội thi khởi nghiệp ĐMST đến từ các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh đạt trên 39.000 người; số người làm công tác KH&CN đạt 15 người trên 1 vạn dân.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN