Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

13/12/2008 - 20:52

Ngày 12-12, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được áp dụng đối với các hộ đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ về nhà phải có đủ 3 điều kiện sau: là hộ nghèo đang cư trú tại địa phương, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành; là hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở; là hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác.

Chính phủ ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau: hộ có công với cách mạng; hộ là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; hộ có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…); hộ đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn; các hộ còn lại. Nguyên tắc hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp đến hộ để xây dựng nhà ở.

Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ tham gia đóng góp để xây dựng được một căn nhà có diện tích sử dụng tối thiểu 24m²; tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên. Ngân sách Trung ương hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ. Đối với những hộ dân thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách Trung ương 7 triệu đồng/hộ. Các địa phương có trách nhiệm hỗ trợ thêm ngoài phần ngân sách Trung ương hỗ trợ và huy động cộng đồng giúp đỡ các hộ làm nhà ở.

Trong năm 2008 các tỉnh, thành phải cơ bản thực hiện xong việc bình xét, lập danh sách số hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở; đồng thời lập và phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh, thành.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích