Chợ Lách:Còn khó khăn trong việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa

24/07/2009 - 10:08

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Sơn Qui -Thị trấn - Hòa Nghĩa đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện nên huyện gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hút đầu tư.

Đến nay, toàn huyện có 78 doanh nghiệp, 2.499 hộ kinh doanh cá thể, 17 hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chủ yếu: sản xuất, kinh doanh cây giống và hoa kiểng, các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Trong những năm qua, những  doanh nghiệp này đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên đa phần là doanh nghiệp dân doanh, quy mô nhỏ, sử dụng lao động theo thời vụ. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp này vẫn còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, năng lực quản lý còn hạn chế, chưa liên kết lại với nhau để tạo sức mạnh tổng hợp. 

Để phát triển mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, huyện Chợ Lách tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dành sẵn quỹ đất để kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, vốn, kỹ thuật… đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với nhau để tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Trần Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN