Chợ Lách phấn đấu đạt chuẩn huyện văn hóa vào năm 2012

24/03/2011 - 16:04

Ngày 22-3-2011, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Tam và thành viên Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh có buổi làm việc với huyện Chợ Lách về đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện văn hóa vào năm 2012.

Mục tiêu của đề án xây dựng huyện văn hóa của Chợ Lách là: giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng nền văn hóa mới; thiết lập kỷ cương xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc sống, làm việc theo pháp luật và các quy ước cộng đồng. Hướng đột phá của huyện Chợ Lách trong xây dựng huyện văn hóa là: khai thác tốt thế mạnh cây ăn trái, thủy sản, thương mại, dịch vụ, du lịch, gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 13%/năm. Huyện khẩn trương thực hiện và hoàn thành các công trình góp phần tạo diện mạo mới cho huyện văn hóa như: khu nông nghiệp kỹ thuật cao, khu du lịch, khu tái định cư, khu hành chính huyện và công viên, vỉa hè, đèn chiếu sáng… Được biết, qua hơn 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay, Chợ Lách có 10/11 xã, thị trấn, 90/90 ấp, 31.211 gia đình, 88/92 cơ quan, đơn vị, 43/43 trường học, 66/100 cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng dân gian được công nhận danh hiệu văn hóa. Phong trào đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đẩy lùi hủ tục lạc hậu. Đây là nền tảng cho việc thực hiện thành công nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng huyện văn hóa.

Ông Trần Ngọc Tam đánh giá cao kết quả xây dựng đời sống văn hóa và tinh thần tiến công của huyện Chợ Lách trong quyết tâm xây dựng huyện văn hóa; đồng thời đề nghị huyện cần tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện văn hóa, tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân và tranh thủ ý kiến, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp; dự trù ngân sách cụ thể; hoàn chỉnh và phân kỳ thực hiện đề án xây dựng huyện văn hóa theo hướng khả thi, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN