Chuẩn mới của hộ nghèo và cận nghèo

05/09/2008 - 08:54

Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu khám bệnh cho người nghèo.

Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 tăng trên 18%

Một thông tin mới từ Sở Lao động – Thương binh và xã hội là UBND tỉnh đã có Công văn số 3158 (ngày 4-8-2008) phê duyệt tờ trình của Sở LĐ-TB và XH, Sở Y tế về việc nâng chuẩn hộ nghèo, cận nghèo, như sau: Hộ nghèo là hộ có thu nhập từ 300 ngàn đồng/người/tháng trở xuống (ở nông thôn) và 390 ngàn đồng/người/tháng trở xuống (ở thành thị). Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bằng 1,5 lần so với hộ nghèo.

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 13,01%, hộ cận nghèo là 5,45%. Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã đề ra mục tiêu đến cuối năm 2008, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 11% so tổng số hộ dân. Tuy nhiên, so chuẩn mới, thì năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo sẽ tăng lên (khoảng trên 18%). Tất nhiên, sẽ có những giải pháp đi kèm để hạ đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh. Thời điểm này, các cán bộ Sở LĐ-TB và XH đã hoàn thành tập huấn công tác rà soát bình nghị hộ nghèo, tại 50 xã, phường, thị trấn, với hơn 350 cán bộ, chuyên viên của các ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, thị, xã, phường tham dự.

Theo đó, Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phổ biến mục đích, yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo đến trưởng ấp, khu phố, đại diện các chi hội đoàn thể ở ấp, khu phố và người dân, để xác định hộ có khả năng thoát nghèo và hộ có thu nhập dưới chuẩn nghèo. Phương pháp tiến hành là trên cơ sở danh sách được lập, người được Ban chỉ đạo xã phân công có trách nhiệm khảo sát trực tiếp thu nhập của hộ (theo phiếu rà soát hộ nghèo, cận nghèo). Đối với những hộ không thuộc diện nghèo trước thời điểm rà soát, cần thu thập đầy đủ thông tin về nhân khẩu, lao động, việc làm, đất đai, tài sản của hộ gia đình. Đối với hộ thuộc diện nghèo trước khi rà soát, thì chỉ bổ sung các thông tin cần thiết. Chỉ rà soát thu nhập của hộ trong vòng 12 tháng qua, để xác định thu nhập bình quân đầu người trong hộ so với chuẩn nghèo. Tổ nhân dân tự quản tổ chức họp bình xét công khai trước dân, phải có trên 50% đại diện hộ gia đình trong tổ tham dự. Danh sách hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo phải được đại diện hộ dân trong tổ thống nhất (giơ tay hoặc bỏ phiếu kín). Tổ lập biên bản và báo cáo về ấp, khu phố. Ấp, khu phố tổng hợp danh sách, kèm biên bản họp tổ, các phiếu rà soát báo cáo về BCĐ xã. BCĐ xã, phường kiểm tra lại mức độ sai lệch thông tin, tính hợp lý của các số liệu, nếu phát hiện sai thì yêu cầu rà soát lại. Sau đó, xã, phường phân loại sơ bộ danh sách và chuyển trả danh sách về ấp để họp dân. Việc đăng ký hộ thoát nghèo được tiến hành sau khi có danh sách hộ nghèo mới. Việc đăng ký thoát nghèo là bắt buộc, dựa trên cơ sở phân tích thu nhập, điều kiện kinh tế hộ gia đình và sự hỗ trợ của địa phương.

Theo đánh giá của BCĐ giảm nghèo tỉnh, trong những năm qua, công tác rà

Bài, ảnh: Huyền Anh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN