Chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học kể từ ngày 1-7-2024

16/06/2024 - 11:50

Yêu cầu chuyển khoản qua tài khoản trực tuyến trên 10 triệu phải xác thực xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thẻ ngân hàng.

Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18-12-2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1-7-2024, chuyển khoản qua tài khoản trực tuyến trên 10 triệu phải xác thực xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN