Có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt chỉ tiêu 50% trong 5 năm tới

11/04/2021 - 13:14

BDK.VN - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội thi duyên dáng công sở. Ảnh: H. Linh

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội thi duyên dáng công sở. Ảnh: H. Linh

Mục tiêu chung của chiến lược là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến năm 2030, đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Trong đó, chia ra thành 6 mục tiêu cụ thể, gồm: Trong lĩnh vực chính trị, đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 60% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030. Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025 và dưới 25% vào năm 2030. Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chỉ tiêu được UBND tỉnh đưa ra là giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới. Đến năm 2025 đạt 80% và đến 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 70% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn.

Trong lĩnh vực y tế, tỷ số giới tính khi sinh dưới mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030. Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ xuống 18/1.000 vào năm 2025 và dưới 18/1.000 vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 30% các cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới và 70% vào năm 2030.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục và được giảng dạy, tập huấn chính thức ở các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2025 trở đi. Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, phấn đấu đạt 60% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.

Để thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trá́ch nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN