Có quyền khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án

14/03/2016 - 07:08

Ông Nguyễn Văn V. (Châu Thành) hỏi: Tôi làm việc trong một doanh nghiệp, tôi khiếu nại (KN) quyết định kỷ luật lao động đã hơn một tháng rưỡi nhưng chưa được giải quyết. Tôi có quyền KN nữa không hoặc phải làm gì?

Báo Đồng Khởi trả lời: Theo quy định tại Điều 33 Luật Khiếu nại, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết KN lần đầu (không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày) hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết KN lần đầu mà người KN không đồng ý thì có quyền KN đến người có thẩm quyền giải quyết KN lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn KN lần hai có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trường hợp của ông, có quyền KN lần hai; ông phải gửi cho người có thẩm quyền giải quyết KN lần hai gồm: đơn, quyết định giải quyết KN lần đầu, các tài liệu có liên quan. Theo quy định của luật, nếu ông không KN lần hai thì có quyền gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

BĐK

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN