Có thể khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp

23/05/2016 - 06:41

Ông Nguyễn Văn H. (thị trấn Châu Thành) hỏi: Tôi muốn khiếu nại (KN) quyết định hành chính. Nếu không KN bằng đơn, tôi có thể KN trực tiếp được không? Cách thực hiện ra sao?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật (Điều 8 Luật Khiếu nại), việc KN có thể thực hiện bằng đơn KN hoặc KN trực tiếp.

Trường hợp KN được bằng đơn thì trong đơn KN phải ghi rõ ngày, tháng, năm KN; tên, địa chỉ của người KN; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức cá nhân bị KN; nội dung, lý do KN; tài liệu liên quan đến nội dung KN và yêu cầu giải quyết của người KN. Đơn KN phải do người KN ký tên hoặc điểm chỉ.

Trường hợp người KN đến KN trực tiếp thì người tiếp nhận KN hướng dẫn người KN viết đơn KN hoặc người tiếp nhận ghi lại việc KN bằng văn bản và yêu cầu người KN ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định.

CTBĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN