Công bố kết quả đánh giá về công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh

11/05/2022 - 11:39

BDK.VN - Ngày 11-5-2022, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh theo bộ chỉ số năm 2021.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT chủ trì hội nghị.

Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT được xây dựng với 24 tiêu chí chính, trong đó có 52 tiêu chí thành phần, chia thành 4 nhóm: nhóm tiêu chí về tổ chức, nhiệm vụ Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn và Văn phòng Thường trực ban chỉ huy cấp tỉnh, nhóm tiêu chí về phòng ngừa thiên tai, nhóm tiêu chí về ứng phó thiên tai, nhóm tiêu chí về khắc phục hậu quả thiên tai.

Qua kết quả đánh giá được công bố cho thấy, các địa phương đã chủ động trong công tác PCTT, không có địa phương nào không đạt (dưới 50/100 điểm). Tổng số điểm trung bình của tất cả các tỉnh, thành phố cả nước xấp xỉ đạt 80/100 điểm. Trong đó, điểm số nhóm ứng phó và nhóm khắc phục hậu quả thiên tai hầu hết đạt cao, nhóm phòng ngừa và tổ chức bộ máy điều hành chưa cao, cần được quan tâm, có giải pháp cải thiện.

Với bộ chỉ số, Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre đã tổ chức báo cáo, đánh giá kết quả năm 2021. Theo đó, kết quả đánh giá nội dung về tổ chức, nhiệm vụ Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy, số điểm tự đánh giá đạt 14,25/15 điểm. Nội dung về phòng ngừa thiên tai tự đánh giá đạt 26/45 điểm. Nội dung về ứng phó thiên tai tự đánh giá đạt 15,5/20 điểm. Nội dung về khắc phục hậu quả thiên tai tự đánh giá đạt 16/20 điểm. Tổng số điểm tự đánh giá đạt được là 71,75/100 điểm, kết quả tự đánh giá đạt yêu cầu về công tác PCTT cấp tỉnh năm 2021 theo quy định. Với kết quả này, Bến Tre được xếp vào nhóm từ 50 - 80% được đánh giá là đạt nhưng cần hoàn thiện để sẵn sàng trong các tình huống thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận xét kết quả đánh giá của các địa phương theo bộ chỉ số đã đảm bảo độ chính xác, khách quan, công bằng nhất có thể, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Thông qua bộ chỉ số và kết quả đánh giá giúp các địa phương có đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện công tác PCTT hàng năm, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng địa phương, là cơ sở để địa phương cải thiện năng lực PCTT. Kết quả đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh theo bộ chỉ số phục vụ công tác điều hành, lãnh đạo của Chính phủ, lãnh đạo Ban chỉ đạo, các cơ quan quản lý nhà nước về PCTT các cấp.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN