Cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động

10/08/2021 - 21:28

BDK - UBND tỉnh có Công văn số 4657/UBND-KGVX, ngày 8-8-2021 về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, giải quyết trực tuyến các thủ tục hành chính nêu trên để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Có 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ khó khăn do Covid-19 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, gồm: tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ NLĐ ngừng việc; hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn).

Kim Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN