Đảm bảo tiến độ các đầu việc chuyển đổi số

25/07/2022 - 09:36

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung chuyển đổi số (CĐS). UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch CĐS, kế hoạch triển khai thí điểm tổ CĐS cộng đồng (CĐ), ban hành quyết định thành lập tổ CĐSCĐ từ cấp huyện, xã đến ấp, khu phố. Toàn tỉnh đã có quyết định thành lập 6 tổ CĐSCĐ cấp huyện, 102 tổ CĐSCĐ cấp xã và 351 tổ CĐSCĐ cấp khu phố/ấp. Nhiều đầu việc, nhiệm vụ CĐS trên các lĩnh vực, các ngành thuộc cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số được đẩy mạnh thực hiện, đạt kết quả nhất định.

Tham quan triển lãm, trưng bày các mô hình, giải pháp về công nghệ số.

Tham quan triển lãm, trưng bày các mô hình, giải pháp về công nghệ số.

Hoàn thành các đầu việc quý II-2022

Theo chỉ đạo từ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về CĐS, tính đến nay, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2022 đảm bảo tiến độ. Các nhiệm vụ đã thực hiện đạt như: cập nhật kế hoạch xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số - xã hội số trên địa bàn tỉnh năm 2025, định hướng đến năm 2030, với đầy đủ 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số phù hợp với tình hình, khả năng thực hiện của địa phương. Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ CĐS năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS.

Đối với nhiệm vụ rà soát, đề xuất các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia, ưu tiên thực hiện tích hợp 25 DVC thiết yếu và danh mục các thủ tục hành chính (TTHC). Hiện tại, địa phương đã triển khai 23/25 DVC thiết yếu theo Đề án số 06. Có 2 DVC thiết yếu chưa triển khai, gồm: đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Đối với thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, địa phương đã triển khai tích hợp đối với thủ tục cấp đổi, chưa triển khai thủ tục cấp lại giấy phép lái xe.

Tỉnh cũng đã ban hành kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0, nhằm định hướng trong công tác xây dựng chính quyền điện tử địa phương. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đang thực hiện nâng cấp bổ sung, hoàn thiện các chức năng thực hiện số hóa theo quy định.

Về hạ tầng số, tỉnh đã đầu tư thuê cung cấp dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh kết nối tới 100% các sở, ban, ngành tỉnh; 100% UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Kết quả cụ thể

Đối với kết quả thực hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4, toàn tỉnh có 1.776 TTHC, đã triển khai cung cấp 1.420 TTHC thành DVCTT mức độ 3, 4 (số DVCTT mức độ 3 là 220 dịch vụ, số DVCTT mức độ 4 là 1.200 dịch vụ) đạt 100% (đối với các TTHC đủ điều kiện), 80% so với tổng số TTHC của tỉnh. Tỉnh đã tích hợp 979 DVCTT lên cổng DVC quốc gia đạt 69% so với tổng DVCTT đang cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 416 DVCTT có phát sinh hồ sơ, đạt 29%. Tổng số hồ sơ của các DVCTT được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử 58.907 hồ sơ, trong đó mức độ 3 là 15.735 hồ sơ, mức độ 4 là 43.172 hồ sơ.

Để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp (DN) có thể thực hiện tra cứu hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn thiện ứng dụng (App) “DVC Bến Tre” chạy trên các thiết bị di động thông minh. Đồng thời, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cũng đã tích hợp thành công dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của 3 nhà mạng (VNPT, Viettel, Mobifone) cho phép người dân, DN có thể ký số công cộng trên các tờ khai, mẫu đơn điện tử của các DVCTT tạo tính pháp lý cho các hồ sơ điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ (Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền) cấp chứng thư số chuyên dùng cho 391 tổ chức, 1.206 cá nhân và cấp phôi SIM PKI có tích hợp chữ ký số cho 138 cá nhân để thực hiện ký số trên thiết bị di động. Hiện tại, các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được cấp chữ ký số và được hướng dẫn ký số vào văn bản điện tử. Bộ phận một cửa cấp tỉnh đã được cấp chứng thư số cá nhân để phục vụ ký số dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại đơn vị. Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 98% và được triển khai dùng chung 1 phần mềm (VNPT-iOffice) thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã (bao gồm khối Đảng, đoàn thể và chính quyền) và thực hiện được chức năng liên thông văn bản 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã.

Một trong các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 là đã triển khai thí điểm hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. Tỉnh đang đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm hỗ trợ Bến Tre triển khai trợ lý ảo trong năm 2022 để giúp lãnh đạo tỉnh tra cứu và hỏi nhanh các thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời, phối hợp với Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số về việc triển khai thử nghiệm Trợ lý ảo Kiki@gov.vn, với các tri thức của ngành phục vụ công tác CĐS. Để tạo thêm một kênh tương tác giữa chính quyền và người dân, hỗ trợ người dân, DN thực hiện các TTHC khi cần thiết, Trung tâm phục vụ hành chính công thí điểm tổng đài trả lời tự động qua đầu số 19008673.

Đối với kế hoạch CĐS cho 1 ngàn DN, tỉnh đã triển khai các nội dung hỗ trợ như: chữ ký số DN, hóa đơn điện tử, xây dựng website thương mại điện tử chuyên nghiệp, phần mềm họp trực tuyến Microsoft Teams, tổng đài ảo CloudFone chăm sóc khách hàng, giải pháp tăng nhận diện thương hiệu DN. Lũy kế năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 2.600 văn bản vận động DN tham gia chương trình, tiếp nhận 400 DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia. Đã tổ chức 4 lớp đào tạo, tập huấn để chuyển giao sử dụng cho khoảng 150 đơn vị.

Tỉnh đã thống nhất các công việc triển khai, đồng thời thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần FPT giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đối với 2 DN Viễn thông Bến Tre và Viettel Bến Tre cũng rất tích cực phối hợp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai rất nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực như triển khai vận hành hệ thống VNPT-iOffice, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, mô hình thí điểm CĐS cấp huyện, cấp xã, mô hình Chợ 4.0 với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại một số chợ.

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN