Đàm phán vòng I cấp chuyên viên Việt Nam - Trung Quốc

24/05/2012 - 07:47

Hai bên khẳng định cùng nỗ lực thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển.

Trong hai ngày 21-22/5, tại Hà Nội, đã diễn ra đàm phán vòng 1 cấp chuyên viên Việt Nam - Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.

Đàm phán diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng. Mỗi bên đã bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở các nguyên tắc đã được xác định trong “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc” ký tháng 10/2011.

Hai bên đã trao đổi về các nội dung liên quan để làm cơ sở cho việc tiến hành đàm phán về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ tại các vòng đàm phán tiếp theo; nhất trí về trình tự tiến hành đàm phán và lộ trình công tác đối với đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ cũng như bàn bạc vấn đề hợp tác cùng phát triển ở vùng biển này. Hai bên thỏa thuận tiến hành đàm phán một năm hai lần, tổ chức luân phiên ở mỗi nước; vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức vào nửa cuối năm 2012./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN