Đảng ủy Quân sự tỉnh hội nghị phiên cuối năm 2022

07/12/2022 - 19:02

BDK.VN - Chiều 7-12-2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh chủ trì Hội nghị ĐUQS tỉnh phiên cuối năm 2022.

Phát biểu của Thiếu tướng Lê Minh Triều tại hội nghị.

Phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh, Ủy ban Kiểm tra ĐUQS tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thành phố, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 895, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó tư lệnh Quân khu 9 cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Quân khu 9 đến dự.

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng Đảng bộ năm 2022, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lê Văn Hùng cho biết: Năm 2022, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; lãnh đạo quán triệt sâu sắc nghị quyết (NQ), chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, thi đua “Đồng khởi mới”.

Trọng tâm là sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 2-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương 8 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng Chương trình thực hiện NQ số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức giao chỉ tiêu, tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Võ Văn Hội phát biểu tại hội nghị.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Võ Văn Hội phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm nhiều nội dung, trong đó có công tác kiểm điểm, đánh giá, sếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, khen thưởng cuối năm; công tác chuẩn bị hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ; việc đăng ký quản lý quân nhân dự bị, bố trí lực lượng quân nhân vào các đơn vị dự bị động viên; việc duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng theo quy định; công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu…

Để thực hiện đạt chỉ tiêu NQ năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó tư lệnh Quân khu 9 đề nghị: ĐUQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc kết hợp quốc phòng và phát triển kinh tế. Phối hợp với các lực lượng nắm chắt tình hình trên địa bàn, sẵn sáng xử lý mọi tình huống. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Quan tâm đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng phù hợp với tình hình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện theo đối tượng. Tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Các đại biểu tham dự hội nghị cơ bản thống nhất với các văn bản Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh trình tại hội nghị, thống nhất cao với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; vai trò của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhất là ý kiến của Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều; ĐUQS tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu tại hội nghị, sẽ bổ sung hoàn chỉnh vào tài liệu, NQ năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, có thể khẳng định, đến thời điểm này, LLVT tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, giữ vững thành tích là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 9 và tiếp tục được Quân khu 9 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; những thành tích đó là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói riêng và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nói chung, đây cũng là động lực để tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong thời gian tới.

Để thực hiện đạt NQ Đảng ủy năm 2023 đề ra, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh quán triệt và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, tham mưu hoàn thành việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu. Quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện NQ số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Chợ Lách; diễn tập 25% cấp xã theo các phương án; phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa, không để tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập, thẩm thấu vào đơn vị; xây dựng LLVT vững mạnh về mọi mặt; tổ chức biên chế lực lượng thường trực đúng quy định; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên; chủ động các phương án sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh,…

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn 2018 - 2023; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên nắm bắt, định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động; bảo đảm từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, đúng đắn đường lối, quan điểm của Đảng, thấu suốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các chức trách nhiệm vụ phân công; chủ động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nhất là trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lực lượng thực hiện Chỉ thị số 47 phát huy hơn nữa vai trò chủ động, nhanh chóng cập nhật, nắm bắt thông tin, đấu tranh kịp thời, trực diện, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch.

Tăng cường kỷ luật Quân đội, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; không để xảy ra tai nạn giao thông do lỗi chủ quan; quan tâm theo dõi quản lý chặt chẽ tình hình vay mượn nợ, không để cán bộ, chiến sĩ vướng vào “tín dụng đen”, hụi, họ; kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vay, mượn nợ không có khả năng chi trả.

Phối hợp với các ngành và huyện Bình Đại tổ chức chu đáo, chặt chẽ Tết quân - dân năm 2023; đẩy mạnh thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện có hiệu quả chính sách Quân đội, hậu phương quân đội. Tiếp tục phối hợp vận động mọi nguồn lực trong và ngoài Quân đội cùng chăm lo cho các đối tượng chính sách có cuộc sống ổn định, phát triển, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo bảo đảm kịp thời công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các hoạt động của LLVT tỉnh. Giám sát chặt chẽ các công trình đầu tư xây dựng; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng về đất quốc phòng, đưa vào quản lý, sử dụng đúng mục đích. Đề xuất tỉnh cho chủ trương cấp khoảng 10ha đất khu vực Đồng Gò để quy hoạch xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập và thao trường huấn luyện các đối tượng. Triển khai thực hiện các công việc về xây dựng cơ sở vật chất quân sự, quốc phòng theo kế hoạch đề ra. 

Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức chặt chẽ hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị có kế hoạch, xác định giải pháp cụ thể thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng tư tưởng tiến công cho cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh nói riêng, của Tỉnh ủy nói chung.

“Năm 2023, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữa vững, ổn định. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; tình hình an ninh nông thôn dự báo diễn biến phức tạp, do đó nhiệm vụ đặt ra đối với LLVT là hết sức quan trọng và nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm nỗ lực rất lớn của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; trong đó, các thành viên ĐUQS tỉnh cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách; đối với các cơ quan, đơn vị ngay sau hội nghị này, cần phải khẩn trương tổ chức hội nghị quân chính, hội nghị chuyên ngành tổng kết năm 2022, quán triệt và triển khai nhiệm vụ năm 2023 chặt chẽ, nghiêm túc, thực chất. Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, tin tưởng rằng trong năm 2023, LLVT Bến Tre tiếp tục “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng” trong mọi nhiệm vụ, mọi hoàn cảnh, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà”, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN