Đánh giá cao mô hình sản xuất bưởi da xanh

01/01/2010 - 09:01

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bến Tre vừa tổ chức nghiệm thu kết quả dự án “Xây dựng mô hình sản xuất bưởi da xanh theo hướng an toàn và chất lượng (theo GAP) trên địa bàn huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre”. Đây là đề tài do UBND huyện Mỏ Cày chủ trì thực hiện, có tổng kinh phí thực hiện hơn  45,9 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề tài là chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh, tạo nguồn nguyên liệu tập trung, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh, tăng cường năng lực cạnh tranh của trái cây Mỏ Cày trên thị trường; chuyển giao cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung, gắn sản xuất nông nghiệp với kinh tế hàng hóa. Qua 3 năm triển khai thực hiện, dự án đã đạt được những mục tiêu đề ra: giúp cho việc nhân rộng mô hình được tốt hơn, tạo sản phẩm an toàn chất lượng, đào tạo được cán bộ có kỹ thuật cao, góp phần cho sự phát triển của nền nông nghiệp. Các thành viên trong hội đồng đánh giá cao những nỗ lực mà dự án đã đạt được.

 

Ngọc Diễm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN