Đào tạo kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

18/08/2020 - 19:32

Tại Không gian đổi mới sáng tạo - Mekong Innovation Hub, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) tổ chức lớp đào tạo cập nhật kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Lớp do ông Huỳnh Kim Tước - CEO SIHUB trực tiếp trình bày, tập trung vào các nội dung chủ yếu: thách thức và cơ hội trong xu hướng hội nhập; xu hướng cạnh tranh dựa trên công nghệ hiện đại; xu hướng cạnh tranh dựa trên giá trị sở hữu trí tuệ; các ngành nghề hot trong tương lai; các mô hình đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ vào quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN