Dự án CSAT Bến Tre

Đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho 5 chuỗi giá trị

28/11/2023 - 10:45

BDK.VN - Năm 2023, Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Bến Tre (Dự án CSAT Bến Tre) triển khai các hoạt động trong năm đầu tiên. Các hoạt động đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh như chuỗi giá trị dừa, cây ăn trái, cây giống, chăn nuôi, thủy sản và các chuỗi giá trị sản phẩm đặc thù (lúa - tôm, gà, hoa kiểng, rau màu).

Khởi công đường liên ấp Kinh Gãy - Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc

Khởi công đường liên ấp Kinh Gãy - Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc.

Dự án đã tập trung đầu tư 35 công trình tại 8 huyện của tỉnh, phục vụ phát triển 5 chuỗi giá trị sản phẩm. Để hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm dừa, trong năm, dự án đầu tư 12 công trình, với hơn 4.000 hộ hưởng lợi trực tiếp; 11 công trình hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị cây ăn trái, cây giống, với hơn 3.000 hộ hưởng lợi; 4 công trình hỗ trợ phát triển phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi với hơn 700 hộ hưởng lợi trực tiếp; 7 công trình hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị thủy sản, với hơn 3.000 hộ hưởng lợi trực tiếp và 1 công trình hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị đặc thù, cho hơn 200 hộ hưởng lợi trực tiếp. Một trong những công trình được đầu tư có công trình Đường liên ấp Kinh Gãy - Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc có nền kinh tế vườn phát triển khá mạnh, đặc biệt là cây giống, hoa kiểng. Tuy nhiên, mạng lưới đường giao thông chưa được đầu tư đồng bộ gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển cây giống, hoa kiểng và các hàng hoá khác, chi phí vận chuyển phát sinh cao, ảnh hưởng đến chất lượng, khả năng cạnh tranh và giá cả nông sản của nông hộ sản xuất quy mô nhỏ.

Việc đầu tư xây dựng công trình đường liên ấp Kinh Gãy - Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc đã được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và quy hoạch nông thôn mới của xã Phú Mỹ. Mặt khác, việc đầu tư thực hiện công trình đã được người dân ủng hộ, đồng tình thông qua họp lấy ý kiến dân và người dân thống nhất cao, ký biên bản bàn giao mặt bằng sạch 100%, không có đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Khi công trình hoàn thành sẽ góp phần phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cây giống, hoa kiểng, với diện tích 150ha và sản lượng đạt 22.500.000 cây/năm, góp phần giảm chi phí, cải thiện thu nhập và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua di chuyển, vận chuyển thuận lợi, dễ dàng đến nơi tập kết, tránh trú bão. Trong đó, phục vụ cho 300 hộ hưởng lợi từ công trình, liên kết - phát triển chuỗi giá trị 8 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã trên địa bàn xã; đồng thời, góp phần đạt tiêu chí nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hướng tới, dự án quy động các nguồn lực từ các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế tiềm năng cùng với vốn đối ứng ngân sách tỉnh sẽ tiếp tục được huy động và triển khai thực hiện để hỗ trợ kế hoạch phát triển chuỗi và kết nối các nguồn lực tư nhân vào phát triển các chuỗi giá trị nông sản tại địa phương.

Bài, ảnh: Huyền Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN