Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

11/01/2022 - 22:09

Thời gian qua, việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử đã được UBND, phòng tư pháp các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực, kịp thời, đảm bảo các điều kiện để phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua hình thức này chưa nhiều.

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và chính quyền các địa phương thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức và cá nhân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức và sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính khi có nhu cầu. Các phòng, ban, đơn vị thuộc các sở, ban ngành tăng cường tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, phải thực hiện việc tiếp nhận bản sao điện tử chứng thực từ bản chính.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị cần thiết để triển khai có hiệu quả dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (hạ tầng mạng, chứng thư số, máy scan...). Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của việc sử dụng bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản, cách thức thực hiện yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia, từng bước nâng tỷ lệ giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN