Đẩy mạnh thu thuế từ các doanh nghiệp

24/10/2011 - 14:01

Bên cạnh việc đẩy mạnh thu thuế, các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động trốn thuế, tăng chi vượt thu…  

Tăng thu thuế từ các doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh là vấn đề thảo luận khá sôi nổi trong phiên họp tại tổ sáng 24/11 của Quốc hội.

Theo đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng), mặc dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, lạm phát, giá cả trong nước có chiều hướng tăng trong những tháng cuối năm nhưng ước tính năm nay, Nhà nước vượt thu ngân sách 11,3%. Số tiền vượt thu này chủ yếu là nguồn thuế đóng góp trên lĩnh vực bất động sản, khai thác dầu và các hoạt động môi trường, còn thuế do doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh đóng góp còn ít. Chính vì vậy, việc kêu gọi các doanh nghiệp đóng thuế đúng hạn và dần hướng tới tăng thuế là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, chủ trương tăng thuế cũng phải dựa trên tình hình kinh tế của từng địa phương và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Song với những công việc trên thì hoạt động truy thu thuế từ các doanh nghiệp nợ đọng cần được thực hiện liên tục là ý kiến của đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Hải Phòng).

Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn (đoàn Hà Nội) phát biểu ý kiến

Theo đại biểu Lê Thanh Vân, hiện nay, tình trạng nợ đọng thuế, trốn thuế từ các doanh nghiệp, đợn vị vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức khó kiểm soát. Nếu các địa phương biết truy thu thuế và kiểm soát tình trạng trốn thuế thì nguồn thu ngân sách sẽ nhiều hơn để phục vụ chi tiêu vào các hoạt động cộng đồng khác.

Ngoài ra, việc truy thu thuế cũng phải dựa vào những chính sách miễn, giảm thuế của từng doanh nghiệp, mặt hàng để làm sao huy động được sự đóng góp của doanh nghiệp, người dân mà vẫn tạo điều kiện kinh doanh cho họ.

Cho ý kiến về việc thu thuế, đại biểu Nguyễn Hồng Sơn (đoàn Hà Nội) nêu ý kiến: Việc thu thuế và chống thất thoát thuế sẽ giúp cho ngân sách của Nhà nước có thêm để phục vụ vào các mục tiêu an sinh xã hội và giảm bội chi ngân sách. Nguồn thuế Nhà nước thu được phải được sử dụng đúng mục đích vào các công trình, dự án quốc gia. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết lựa chọn, sàng lọc những công trình có hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh việc đẩy mạnh thu thuế, các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động trốn thuế, tăng chi vượt thu.

Theo đại biểu Nguyễn Hồng Sơn, Quốc hội cần có sự điều chỉnh về Luật Ngân sách, trong đó đưa thêm chi tiết về việc dự toán nguồn cung ngân sách hàng năm để từ đó có chính sách thu thuế hợp lý.

Nên trích phần lớn thuế thu thuế nộp vào ngân sách Nhà nước để đầu tư cho các dự án, công trình giao thông ở nông thôn là ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (đoàn Hà Nội). Nếu đầu tư ngân sách vào khu vực nông thôn một cách hiệu quả thì trong tương lai chúng ta sẽ thu được nguồn thuế do dân đóng góp không nhỏ../

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN