Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các công trình, dự án đầu tư công

25/07/2021 - 15:49

BDK.VN - Từ đầu năm đến nay, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng qua là 9.916 tỷ đồng, tăng 18%. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 1.910 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 42,3%.

Cống ngăn mặn, trữ ngọt ở Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

Cống ngăn mặn, trữ ngọt ở Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

Tỷ lệ giải ngân đạt khá nguyên nhân chủ yếu là việc giao vốn kế hoạch hàng năm đã được đơn vị chuyên ngành và chủ đầu tư rà soát sát với nhu cầu sử dụng, khối lượng thực tế triển khai của từng dự án, công trình. Việc xử lý các vướng mắc, khó khăn đối với các dự án chuyển tiếp được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Bên cạnh đó, năm 2021 là năm áp dụng giải ngân 100% vốn kế hoạch năm nên các khâu chuẩn bị thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình được các chủ đầu tư quan tâm, triển khai nhanh để có thể giải ngân hết vốn kế hoạch được giao. Mặt khác, tỉnh tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công hàng quý để nắm bắt tiến độ, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn, thực hiện điều chỉnh vốn giữa các dự án phù hợp với nhu cầu thực tế.

6 tháng cuối năm, các cơ quan chuyên môn được giao tiếp tục điều tiết nguồn vốn phù hợp, tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm. Tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Hạn chế thấp nhất việc gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng đối với các công trình, dự án đầu tư công. Xây dựng cơ chế huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích