Điểm mới của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ

08/04/2021 - 21:12

BDK - Thực hiện Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Bến Tre tiếp tục triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội với một số nội dung sửa đổi như sau:

Mức cho vay: Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn vay: Do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Điều kiện được vay vốn:

a) Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện. Người vay vốn phải có đất thổ cư và vay vốn tại Ngân hàng CSXH nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên. Trong phạm vi cấp huyện, người vay vốn đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã này có thể vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tại xã khác. Có thiết kế, có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng. Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của Nhà nước để chứng minh sử dụng vốn đúng mục đích.

b) Đối với vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Có giấy đề nghị vay vốn, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống.

Đến ngày 1-4-2021, nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội còn 20,7 tỷ đồng. Các khách hàng có nhu cầu vay vốn (người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức) đăng ký nhu cầu vay vốn tại UBND cấp xã hoặc Ngân hàng CSXH nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú từ 1 năm trở lên để được hướng dẫn hồ sơ.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN