Điểm mới trong thực hiện Đề án số 3333

10/12/2019 - 21:40

BDK - Theo Sở Giao thông vận tải, năm 2019, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí 93,43 tỷ đồng để thực hiện đề án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển về các địa phương nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, tuy nhiên tiến độ triển khai thực tế từng công trình còn chậm.

Xây dựng đường nông thôn mới xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm. Ảnh: N.Diễm

Xây dựng đường nông thôn mới xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm. Ảnh: N.Diễm

Trong Đề án số 3333 có nội dung bố trí vốn triển khai thực hiện danh mục các công trình cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên tuyến nhưng việc thực hiện còn khó khăn do vướng thủ tục xây dựng cơ bản. Tổng mức đầu tư dự kiến hỗ trợ đầu tư cầu, cống, cọc tiêu, biển báo khoảng 84,703 tỷ đồng.

Dự kiến kế hoạch phân bổ năm 2020 là 80 tỷ đồng. Lưu ý, không chỉ các xã đạt dưới 10 tiêu chí mà đối với các xã chưa đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đều có thể đăng ký thực hiện đề án này, nếu địa phương chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu về điều kiện và thuộc phạm vi đề án.

Với “Ngày Chủ nhật NTM”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, để thực hiện đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, thì giải pháp cần tập trung thực hiện gồm: Tiếp tục tuyên truyền, vận động để triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” gắn với việc thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sở cũng đang thành lập đoàn khảo sát đi 9 huyện, thành phố trong tháng 12-2019 để khảo sát, hỗ trợ thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN