Đổi mới phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp

03/07/2009 - 08:42

 

Được sự hỗ trợ, phối hợp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Tổng cục Thống kê đã nghiên cứu thử nghiệm phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (Index of Industrial Production – IIP), làm cơ sở từng bước thay thế phương pháp hiện hành (tính theo giá cố định 1994).

 

 

Ngày 29-6-2009, Cục Thống kê tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo giới thiệu nội dung và phương pháp tính IIP.

 

Bà Lê Thị Kim Loan, Trưởng phòng Công thương-Cục Thống kê tỉnh đã trình bày các nội dung chủ yếu như: sự cần thiết phải đổi mới phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng; nội dung và phương pháp tính IIP; nội dung và phương án điều tra IIP đang áp dụng tại tỉnh; giới thiệu kết quả IIP; một số nhận định về chỉ số IIP và khả năng khai thác thông tin từ IIP; công bố số liệu IIP... Qua đó, các đại biểu hiểu rõ hơn về IIP trong việc đánh giá tốc độ phát triển công nghiệp.

 

Theo kế hoạch, từ tháng 3-2009 đến tháng 12-2010, Cục Thống kê tỉnh công bố song song hai chỉ tiêu phản ánh xu hướng và tốc độ tăng trưởng công nghiệp hàng tháng là giá trị sản xuất theo giá cố định 1994 và IIP (trong đó IIP là chỉ tiêu tham khảo). Việc công bố song song hai chỉ tiêu giúp cho người sử dụng thông tin dần làm quen, tiếp cận chỉ số mới, nắm rõ được tốc độ phát triển, cơ cấu ngành và mối tương quan giữa ngành công nghiệp với các ngành khác khi sử dụng IIP; sử dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 để đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch đã đề ra từ trước của các cấp quản lý, lãnh đạo.

 

Trần Xuân

Chia sẻ bài viết
Từ khóa công nghiệp

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích