Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

15/09/2021 - 20:21

BDK.VN - Chiều 15-9-2021, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, lãnh đạo các sở ngành, Liên hiệp hội Bến Tre và đại diện các hội thành viên tham dự.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động lớn, mang tầm quốc gia, có sự lan tỏa trong toàn hệ thống, tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kết nối trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) người Việt Nam ở nước ngoài với các nhà khoa học trong nước. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức KH&CN được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước. Các hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và kỹ thuật được đẩy mạnh. Đội ngũ trí thức KH&CN đã tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp ý kịp thời các vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đại dịch Covid-19, đội ngũ trí thức đã có nhiều đóng góp, góp ý các giải pháp hiệu quả để phòng chống dịch, thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam Phạm Quang Thao đã nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phấn đấu để Liên hiệp hội từ Trung ương đến địa phương là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đưa KH&CN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng và Nhà nước biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức. Đồng thời đề nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam. Các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về các nội dung trọng tâm, trọng điểm như xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, các vấn đề về biến đổi khí hậu, kinh tế tri thức, chuyển đổi số... Quan tâm đến phát triển khoa học trên nền tảng phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Huy động hợp tác công tư trong nghiên cứu khoa học.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đặt hàng đội ngũ trí thức nghiên cứu về thể chế, chính sách để giải quyết tình trạng chảy máu chất xám, sử dụng nguồn tài nguyên trí thức một cách hợp lý, xứng đáng tiềm năng của đội ngũ trí thức nước nhà.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN