Dự án DBRP Bến Tre đạt hiệu quả tốt

05/06/2011 - 17:08

Sau 10 ngày làm việc, Đoàn giám sát IFAD đã kết thúc đợt giám sát giữa kỳ Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP Bến Tre), vào ngày 3-6-2011.

Đoàn đã hoàn thành các chuyến đi thực tế đến 10 xã tham gia dự án, thuộc 5 huyện, làm việc với lãnh đạo 3 huyện, văn phòng quản lý dự án huyện và các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Dừa và tổ chức trao đổi mở rộng với Ban Quản lý Dự án tỉnh.

Trưởng đoàn giám sát, ông Stewart Pittaway đánh giá, tuy tiến độ chậm (giải ngân đạt 25%), nhưng Dự án đạt được những kết quả tích cực. Đó là tác động chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiến độ và hiệu quả thực hiện quỹ đầu tư cấp xã, quy trình lập kế hoạch kinh tế - xã hội có sự tham gia của cộng đồng, hoạt động của nhóm hợp tác, kết nối lao động với doanh nghiệp… đều có hiệu quả. Đặc biệt việc phân cấp quản lý cho cấp xã, chất lượng các công trình và hoạt động cộng đồng xây dựng công trình được đánh giá là điểm rất thành công. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại và sẽ được điều chỉnh trong 3 năm tiếp theo. Trong đó, nguồn vốn vay do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chưa thật sự đến với người nghèo; việc phân công trách nhiệm của các sở, ban ngành liên quan và Ban Quản lý Dự án chỉ giữ vai trò điều phối.

Bà Atsuko Toda - Giám đốc Chương trình IFAD tại Việt Nam đánh giá Dự án DBRP Bến Tre là một trong những dự án được thực hiện tốt nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nhóm mục tiêu còn phân tán. Bến Tre cần cải thiện mục tiêu hướng đến, đặc biệt đối tượng phụ nữ là chủ hộ; ưu tiên việc phát triển chuỗi giá trị ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, gắn nhóm hợp tác với chuỗi cung và phù hợp hơn với người nghèo. Bà Atsuko Toda đồng ý sẽ thay đổi một số điểm trong việc phân bổ ngân sách của Dự án. Thêm 150 ngàn USD cho quỹ đầu tư cấp xã và 400 ngàn USD cho Hội Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh quản lý để trực tiếp cung cấp tín dụng cho người nghèo. Trong giai đoạn tiếp theo, Dự án sẽ lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào tất cả các hoạt động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án DBRP Bến Tre Trần Anh Tuấn cho rằng, đợt giám sát này là cơ hội tốt để Bến Tre nhìn lại những việc đã làm, qua đó tập trung nghiên cứu những khuyến nghị của đoàn giám sát, nhằm đề ra giải pháp thích hợp, đảm bảo Dự án được thực hiện thành công trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN